Enamik arenenud maade elanikest on tänaseks teadvustanud endale keskkonna säästmise vajaduse. Loodussõbralikkus ja „ökoloogilise jalajälje“ teadlik vähendamine on muutunud paljude jaoks oluliseks igapäeva otsuste ja valikute tegemisel.

Olemasolevat puhastusvahendite turgu analüüsides tuleb tõdeda, et „ökoloogilisuse“ sildi all turustatakse väga erinevaid tooteid. Kuna kontsept on populaarne, kasutab osa tootjaid etikettidel teadlikult väljendeid nagu „looduslik“, „loodussõbralik“, „roheline“ jne., samal ajal kui toode võib sisaldada mürgiseid aineid.

Mida siis üldse võib nimetada „roheliseks“? Üldiselt kasutatav definitsioon on „tooted ja teenused, mille negatiivne mõju keskkonnale ja inimtervisele on vähendatud võrreldes tavapäraste toodete ja teenustega samade tulemuste saavutamiseks“.

Roheline on seega efektiivne puhastusvahend, mis ei kahjusta tervist ega keskkonda, arvesse tuleb ka tootmisprotsess ja pakend. Roheliste puhastusvahendite komponendid tulenevad tavaliselt taimeriigist.

JOONAS KÕRM
puhastusekspert
ASTRID ANDERSSON, Ph.D.,
biokeemik – biotehnoloog,
puhastusainete ekspert

MEIE EESMÄRK

… on olla esimene valik kõigile , kes on teadvustanud endale jätkusuutliku arengu printsiibid – kasutada uusi tooteid, tehnikaid ja teenuseid oma vajaduste parimaks rahuldamiseks, kindlustades samal ajal tulevastele põlvkondadele samad võimalused.

Toode, mida nimetatakse „looduslikuks“, peaks põhinema loodusest tuleneval toorainel. Siiski kasutavad paljud tootjad väljendit nagu neile sobib turustamise eesmärkidel, kuna Euroopas puuduvad vastavad standardid ja regulatsioon. Sellist tüüpi „looduslik“ produkt, sisaldades näiteks suuri koguseid taimseid eeterlikke õlisid, võib olla otseselt tervistkahjustav.

Erinevatel maadel on teadlased töötanud juba 20-30 aastat, et luua uusi tooraineid, mis on tõeliselt „rohelised“ ja toodetavad vastuvõetava hinnaga. Praegu on kättesaadavus veel väga piiratud ja tootjaid väga vähe.

Tihedas koostöös mitmete erinevate Euroopa tõeliselt looduslike toorainete tootjatega viimase paari aasta vältel on meil õnnestunud tuua esimesed sellisel toorainel põhinevad tooted nüüd ka Eesti turule. Meil on rõõm teile tutvustada uue generatsiooni ökoloogilisi puhastusvahendeid ja olla pioneeriks nn. „rohelise“ keemia põhimõtete juurutamisel Baltikumis ning Skandinaavias.

MEIST MEEDIAS

7.5
6.9
9.8
9.5
10.3
-10%
34.4 30.9
-10%
35.5 31.9