Enamik arenenud maade elanikest on tänaseks teadvustanud endale keskkonna säästmise vajaduse. Loodussõbralikkus ja „ökoloogilise jalajälje“ teadlik vähendamine on muutunud paljude jaoks oluliseks igapäeva otsuste ja valikute tegemisel.

Olemasolevat puhastusvahendite turgu analüüsides tuleb tõdeda, et „ökoloogilisuse“ sildi all turustatakse väga erinevaid tooteid. Kuna kontsept on populaarne, kasutab osa tootjaid etikettidel teadlikult väljendeid nagu „looduslik“, „loodussōbralik“, „roheline“ jne., samal ajal kui toode vōib sisaldada mürgiseid aineid.

Mida siis üldse vōib nimetada „roheliseks“? Üldiselt kasutatav definitsioon on „tooted ja teenused, mille negatiivne mōju keskkonnale ja inimtervisele on vähendatud vōrreldes tavapäraste toodete ja teenustega samade tulemuste saavutamiseks“.

Roheline on seega efektiivne puhastusvahend, mis ei kahjusta tervist ega keskkonda, arvesse tuleb ka tootmisprotsess ja pakend. Roheliste puhastusvahendite komponendid tulenevad tavaliselt taimeriigist.
Toode, mida nimetatakse „looduslikuks“, peaks põhinema loodusest tuleneval toorainel. Siiski kasutavad paljud tootjad väljendit nagu neile sobib turustamise eesmärkidel, kuna Euroopas puuduvad vastavad standardid ja regulatsioon. Sellist tüüpi „looduslik“ produkt, sisaldades näiteks suuri koguseid taimseid eeterlikke õlisid, vōib olla otseselt tervistkahjustav.

Erinevatel maadel on teadlased töötanud juba 20-30 aastat, et luua uusi tooraineid, mis on tōeliselt „rohelised“ ja toodetavad vastuvõetava hinnaga. Praegu on kättesaadavus veel väga piiratud ja tootjaid väga vähe.

Tihedas koostöös mitmete erinevate Euroopa tõeliselt looduslike toorainete tootjatega viimase paari aasta vältel on meil õnnestunud tuua esimesed sellisel toorainel põhinevad tooted nüüd ka Eesti turule. Meil on rõõm teile tutvustada uue generatsiooni ökoloogilisi puhastusvahendeid ja olla pioneeriks nn. „rohelise“ keemia põhimõtete juurutamisel Baltikumis ning Skandinaavias.

Meie missioon

… on jagada oma klientidega teadmisi ja oskuseid, mis annaksid võimaluse teha neil tõeliselt loodussõbralikke ning keskkonnasäästlikke otsuseid puhastusvahendite ning puhastustehnikate valikul.
Soovime olla oma klientidele usaldusväärne ja abivalmis partner, pakkudes neile parimat valikut innovaatilistest uue generatsiooni ökoloogilistest puhastusvahenditest ning selle juurde käivat oskusteavet.

Meie visioon

… on olla esimene valik kõigile , kes on teadvustanud endale jätkusuutliku arengu printsiibid – kasutada uusi tooteid, tehnikaid ja teenuseid oma vajaduste parimaks rahuldamiseks, kindlustades samal ajal tulevastele põlvkondadele samad võimalused.

TASUTA TOODE
15% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
10% KUPONG
-20% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
15% KUPONG
10% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
-20% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
TASUTA TOODE
Liitu meie uudiskirjaga ja võida endale auhind!
Sisesta enda e-post ja veereta Õnneratast. Pane oma õnn proovile!
Reeglid: 
  • Õnneratast saab veeretada ainult ühe korra
  • Võidetud kupongi saab kasutada kuni 01.06.2019