Tasuta transport pakiautomaati alates 25 € ostust

Mis on CLP määrus ja miks see oluline on?

Kui puutud kokku puhastusvahenditega, siis on sul õigus ja vajadus teada võimalikest ohtudest, et kaitsta iseennast ja keskkonda. Nende õiguste tagamiseks võttis Euroopa Parlamendi Nõukogu vastu CLP määruse, mis jõustus 20.01.2009

CLP = Classification, Labelling and Packaging = klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine.

CLP määrusega nähakse ainete ja segudega seotud ohtudest teavitamiseks ette kaks vahendit, milleks on märgistus ja ohutuskaardid.

Määrusega tagatakse, et EL tarbijat teavitatakse selgelt kemikaalidega kaasnevatest ohtudest märgistusel olevate standardlausete ja piktogrammidega toote etiketil ja ohutuskaardil.

Toote märgistamine on kohustuslik kõikidele tootjatele ja tarnijatele, kui toode sisaldab ühte või mitut ohtlikuks klassifitseeritud toorainet koguses, mis ületab teatud künnise.

Ohupiktogrammide eesmärgiks on anda asjaomase ohu kohta konkreetset teavet.

Kõige tavalisemad pesu- ja puhastusainetel leiduvad ohupiktogrammid on järgmised:

Söövitavad ained ja segud  
Nahasöövitus
Raske silmakahjustus

Hingamisteede ärritus  
Naha ja silmade ärritus
Äge mürgisus (allaneelamisel, sissehingamisel kahjulik)
Narkootiline toime
Ohtlik osoonikihile

 

Ohupiktogrammide puudumine etiketil ja ohutuskaardil näitab, et toote instruktsioonidekohasel tarbimisel ei kaasne mingeid ohtusid ei tarbijale ega keskkonnale.

TASUTA TOODE
15% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
10% KUPONG
-20% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
15% KUPONG
10% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
-20% KUPONG
⭐⭐⭐⭐⭐
TASUTA TOODE
Liitu meie uudiskirjaga ja võida endale auhind!
Sisesta enda e-post ja veereta Õnneratast. Pane oma õnn proovile!
Reeglid: 
  • Õnneratast saab veeretada ainult ühe korra
  • Võidetud kupongi saab kasutada kuni 01.06.2019